dr. Emma Zalevskaja

Dr.Emma Zalevskaja on läbinud Tartu Ülikooli restauratiivse hambaravi residentuuri endodontia suuna ja on juureravi eriarst.

Emma on ka Eesti Endodontia Seltsi liige.

Dr. Nazar Sutco

Dr.Nazar Sutco on 8-aastase töökogemusega oma tööle väga pühendunud hambaarst. Läbi kvaliteetse teeninduse soovib ta oma patsientidele pakkuda alati parimat. Ta on oskuslik meeskonnamängija, kes mõistab erinevate hambaravi valdkondade ja arstide koostöö olulisust parima ravitulemuse saavutamiseks. Sama eesmärki kannab ka tema kirg viia end kurssi uute ravimeetodite ja tehnikatega. Nazar on arst, kelle kätesse võib end alati usaldada.

Dr. Viktoria Ljutkina

Anna Muromskaja

Johanna Juhanson

Dr. Nailja Idrissova

Dr. Nailja Idrissova on väga sõbralik, hea huumorimeelega ja kohusetundlik. Lisaks on ta energiline,  positiivne ja kõrgelt motiveeritud inimene. Kui ta midagi ette võtab, siis teeb seda hinge ja suure pühendumisega.

Nailja selgitab alati põhjalikult ravietappe ning peab oluliseks, et patsiendil oleks hea ülevaade tehtavast tööst. Ravis on oluline arsti ja patsiendi meeskonnatöö, et ühiselt püstitatud eesmärgini jõuda.l

Ta lõpetas Tartu Ülikooli hambaravi eriala 2014.aastal. Praegu spetsialiseerub kirurgiale ja implantatsioonile. Huvi pakuvad keerulisemad tarkusehammaste eemaldamised ning puuduvate hammaste asendamine implantaatidega või muude proteetiliste lahendustega.

Osutab ka esmaabi hammaste traumade korral ja on korraldanud traumateemalisi koolitusi kolleegidele. Omab kogemust hambaravi laseriga töötamisel.

Dr.Idrissova on lõpetanud ortopeedilise stomatoloogia residentuuri 2018.aastal.

Tegeleb pideva enesearendamisega: koolitused Eestis ja välismaal.

Kuulub Eesti Hambaarstide Liitu.

Dr. Maria Sokolovski

Dr. Maria Sokolovski on eriliselt sõbralik ja hooliv hambaarst, kes ootab enda vastuvõtule nii lapsi kui ka täiskasvanuid. Kolme lapse emana mõistab ta hästi, kuidas varasemad kogemused hambaravis võivad mõjutada tulevikus hambaarsti külastusi. Seetõttu peab Maria oma töös kõige olulisemaks patsiendi kuulamist, harimist ja ennetustööd.

Isegi hammaste eemaldamine käib tema käes leebelt ja valutult!

Hambaravis on suureks eeliseks hea käsitööoskus. Dr. Sokolovski suureks kireks on keraamika ja õmblustööd – eks sellepärast ongi tema tehtud hambatäidised nii kaunid ja loomulikud!

Dr. Maria Sokolovski on praktiseeriv hambaarst alates 2005. aastast. Ta on täiendanud ennast erialaselt nii Eestis kui ka välismaal. On töötanud Inglismaal, Soomes  ja Eestis. Ta kuulub Eesti Hambaarstide Liitu.

Dr. Anna Firsova

Dr. Anna Firsova lõpetas Tartu Ülikooli hambaravi eriala 2012.aastal. Ta omab suurt erialast kogemust esteetilises restauratiivses hambaravis ja juureravis mikroskoobiga. Tema vastuvõtule pöörduvad nii täiskasvanud kui ka lapspatsiendid, kes vajavad abi hammaste seisukorra hindamisel, ravi ja proteesimisega.

Eriti südamelähedane teema on Anna jaoks hammaste traumatoloogia. Tema südameasjaks ja eesmärgiks on edendada Rahvuvahelise Hambatraumatoloogia Assotsiatsiooni (International Association of Dental Traumatoloy) soovitusi Eestis ning sellega vähendada hambatraumade tüsistusi patsientidel. Dr. Firsova rõhutab, et hambatrauma korral on väga olulised ja sageli määrava tähtsusega patsiendi teadmised ja esmaabitegevus sündmuskohal.

Dr. Anna Firsova täiendab ennast regulaarselt osaledes loengutes ja praktilistel kursustel nii Eestis kui ka välismaal. Tema suurepärased teadmised on vajalikud ka kolleegidele – tihti suunatakse tema juurde juureravi- ja hambatraumadega patsiente ka teistest hambaravikliinikutest. Samuti viib Anna läbi  hambatraumade alaseid koolitusi teistele hambaarstidele ja tema koostatud artikleid on avaldatud erialastes ajakirjades.

Anna tegeleb lisaks hambaravile sama kirglikult ka oma hobidega – matkamise ja norra keele õppimisega. Ta valdab eesti, vene, inglise ja norra keelt.

Kuulub Eesti Hambaarstide Liitu ning Eesti Endodontia Seltsi.

Dr. Kairi Kiudsoo

Dr. Kairi Kiudsoo tegeleb hammaste seisukorra hindamise, ravi ja proteesimisega.

Ta peab väga oluliseks suhtlust patsiendiga, et selgitada patsiendi hammaste murekohti, vajalikku ravi ja lahenduste järjekorda. Peab vajalikuks jagada just individuaalseid soovitusi suuhügieeni kohta, sest siis tõuseb motivatsioon paremini hammaste tervise eest hoolitseda.

Kairi teeb tööd südame ja vastutustundega. Usaldades oma oskusi ja kogemusi püüab leida alati parima ravi, mis lähtub patsiendi suutervise huvidest, võttes arvesse tema vajadusi, soove ning võimalusi. Tähtis on usaldus ja mõistmine arsti ja patsiendi vahel.

Dr. Kairi Kiudsoo väärtustab täiendõpet ja interdistsiplinaarset hambaravi. Koostöö tagab parima ravitulemuse. Talle pakub rahulolu töötamine kollektiivis, kus saab teha koostööd väga heade spetsialistidega ja kus kogu meeskond on üksteisele toeks.