Dr. Kairi Kiudsoo

Dr. Kairi Kiudsoo tegeleb hammaste seisukorra hindamise, ravi ja proteesimisega.

Ta peab väga oluliseks suhtlust patsiendiga, et selgitada patsiendi hammaste murekohti, vajalikku ravi ja lahenduste järjekorda. Peab vajalikuks jagada just individuaalseid soovitusi suuhügieeni kohta, sest siis tõuseb motivatsioon paremini hammaste tervise eest hoolitseda.

Kairi teeb tööd südame ja vastutustundega. Usaldades oma oskusi ja kogemusi püüab leida alati parima ravi, mis lähtub patsiendi suutervise huvidest, võttes arvesse tema vajadusi, soove ning võimalusi. Tähtis on usaldus ja mõistmine arsti ja patsiendi vahel.

Dr. Kairi Kiudsoo väärtustab täiendõpet ja interdistsiplinaarset hambaravi. Koostöö tagab parima ravitulemuse. Talle pakub rahulolu töötamine kollektiivis, kus saab teha koostööd väga heade spetsialistidega ja kus kogu meeskond on üksteisele toeks.

Dr. Kadri Kaldvee

Dr. KADRI KALDVEE on arst-resident. Pärast Tartu Ülikooli hambaarstiõppe läbimist jätkab ta õpinguid restauratiivse hambaravi residentuuris juureravi erialal.  Kadri on oma erialale väga pühendunud. Teda iseloomustab põhjalikkus, hea suhtlemisoskus ja õpihimu.

Kadri naudib oma töö juures kõige enam selle vahedusrikkust, pidevat arenguvõimalust ja uusi väljakutseid. Hambaravi mikroskoop on tema igapäevaseks töövahendiks.

Dr. Kaldvee kuulub Eesti Hambaarstide Liitu ja Eesti Endodontia Seltsi.

Dr. Kreete Teng

Dr. Kreete Teng on suure südame ja lahke olemisega hambaraviarst nii täiskasvanutele kui ka lastele. Viimastel aastatel on ta rohkem keskendunud juureravile läbi hambaravimikroskoobi.

Kreete on pärit Viljandist, kooliajal elanud ja õppinud Soomes, Eestis ja ka imelises Brasiilias. Tema lemmikhobiks on kokkamine, korraldades väikestele seltskondadele koduõhtusööke.

Kreete täiendab end pidevalt erialaliselt ning hoiab ennast kursis kõige uuemate suundadega hambaravi valdkonnas. Hindab hambaravi osana patsiendiga suhtlemist ning selgitamist.

Kuulub Eesti Hambaarstide Liitu.

Dr. Ištvan Lakatoš

Dr. Ištvan Lakatoš on spetsialiseerunud hammaste esteetika ja funktsiooni taastamisele,
kasutades kompleksseid kirurgilisi, parodontoloogilisi ja proteetilisi lahendusi.
Dr.Lakatoš peab oluliseks interdistsiplinaarset hambaravi, sest väga heade spetsialistide koostöö tagabki patsiendile parima ravitulemuse.
Keskendub hammaskonna taastamisele nii parodontoloogiliselt kui kirurgiliselt. Regeneratsioon on tema kirg. Puuduvaid hambaid on võimalik implantaatidega asendada, kuid see vajab head planeerimist ja ettevalmistust. Olukorra õige hindamine ja vastavate kirurgiliste menetluste valimine on edu valem.
Pärast Tartu Ülikooli hambaravi eriala lõpetamist täiendab järjepidevalt ennast nii Eestis kui ka välismaal.
Kuulub Eesti Hambaarstide Liitu.

Dr Artur Zhelnov

Dr. Artur Zhelnov on Spetsialiseerunud parodontoloogiale ja kirurgiale. Ta on kõrgelt hinnatud igemeravi erialaspetsialt oma kolleegide seas, kes suunavad talle patsiente ka teistest kliinikutest.

Dr. Zhelnovile on oluline koolitada oma patsiente suutervise eest õigesti hoolitsema. Ta on äärmiselt põhjalik oma töös ning soovib, et tema saavutatud ravitulemus jääks püsima, seetõttu teeb ta suurepärast selgitustööd koduse suuhügieeni meetodite osas. Iga patsient individuaalselt saab just talle kõige sobivamad õpetused kaasa ning regulaarne kontroll ja järjepidevus annavad oodatud tulemusi!

Pärast Tartu Ülikooli hambaravi eriala lõpetamist on Artur järjepidevalt ennast täiendanud nii Eestis kui ka välismaal. Kuulub Eesti Hambaarstide Liitu.

Dr. Signe Ahven

Dr. Signe Ahven on spetsialiseerunud hammaste esteetika ja funktsiooni taastamisele kasutades komplekseid lahendusi.

Dr Ahven väärtustab väga interdistsiplinaarset hambaravi, kus tunnustatud erinevate hambaravi erialade spetsialistide koostöö tagab patsiendile parima kvaliteetse ravitulemuse. Vaatab suud ja hammaskonda tervikuna, püüab raviplaani koostamisel lähtuda lõppeesmärgist arvestades patsiendi soove ja isiklikku arvamust.

Eriliselt hingelähedane teema on talle hambahaiguste ennetus. Dr. Ahven käib lasteaedades ja koolides lastele Suukooli vormis õpetusi jagamas, sest regulaarne hambaarsti külastus ja õiged suuhügieeni võtted tuleb varakult selgeks teha – nii saame põlvkonniti kauneid ja terveid naeratusi luua!

Pärast Tartu Ülikooli hambaravi eriala lõpetamist täiendab järjepidevalt ennast nii Eestis kui ka välismaal. Kuulub Eesti Hambaarstide Liitu ja Eesti Endodontia Seltsi.

Dr. Epp Pohlak

Dr. Epp Pohlak on hinnatud juureravispetsialist, kes on süvitsi juureravile spetsialiseerunud juba üle 15 aasta. Alates 2012 aastast on ta oma töös kasutanud hambaravimikroskoopi. Temale suunatakse keerulisemaid juureravi juhtumeid ka teistest kliinikutest

Dr.Pohlak osaleb pidevalt erinevatel rahvusvahelistel konverentsidel ja seminaridel. Siia hulka kuuluvad koolitused nii Eestis kui ka välisriikides. Oma teadmisi jagab ta ka kolleegidele, viies läbi koolitusi juureravi alal ja töötamisest mikroskoobiga.

Epp on üks Endodontia Seltsi asutajaliikmetest, kuuludes ise ka seltsi juhatusse. Lisaks osaleb ta Eesti Hambaarstide Liidu volikogu töös. Läbi erialaseltside tahab ta anda oma panuse hambaravi ja eriti juureravi kõrge kvaliteedi saavutamisele ja selle hoidmisele Eestis.

Dr. Ere Ambos

Dr. Ere Ambos on peamiselt spetsialiseerunud proteesitöödele, sealjuures nii fikseeritud restauratsioonide – panused, laminaadid, kroonid, sildproteesid, kui ka suusteemaldatavate proteesidele.

Dr. Ambos töötab hambaarstina alates 1999.aastast ja täiendab ennast pidevalt eriala täiendkoolitustel. Ta peab oluliseks meeskonnatööd ja interdistsiplinaarset hambaravi, sest erinevate spetsialistide vaheline meeskonnatöö tagab parima kvaliteedi ja patsiendi jaoks parima ravitulemuse.

Dr. Ere Ambosele meeldib Mahatma Gandhi öeldu: „Klient on meie kõige tähtsam külaline. Ta ei sega meie tööd – ta on põhjus, miks me seda tööd teeme. Ta ei ole meie firmas kõrvaline isik, ta on osa sellest.“

Dr. Anu Heinvee

Dr. Anu Heinvee tegeleb hambaravi, proteesimise ja kirurgiaga, nii laste kui ka täiskasvanutega.

Dr. Heinvee täiendas pärast Tartu Ülikooli lõpetamist ennast Iirimaal (The Faculty of Dentistry Royal College of Surgeons) ning osaleb regulaarselt täiendkoolitustel nii kodumaal kui ka võõrsil. Tal on 10-aastane varasem töökogemus Kliinik32-s.

Talle on alati tähtsaim olnud patsiendi murele keskendumine, aga ka nende ennetamine. Dr. Heinvee eelistab töömeetodeid, mis on konservatiivsed ning toimivad, kartmata sealjuures olla innovaatiline seal, kus uudsed lahendused on ennast juba tõestanud. Peamine on pakkuda oma patsiendile parimat võimalikku tulemust.