Dr. Sandra Pajula

Dr. Anna Mölder

Dr Kristina Hinrikus

Praktiseeriv arst alates 1997.

Dr Kristina Hinrikuse põhiline tegutsemisvaldkond on suukirurgia, mis hõlmab nii hammaste (sealhulgas ka peetunud  tarkusehammaste) eemaldamist ja implantaatide asetamist kui  ka erinevaid kirugilisi miniprotseduure suus- pehmekoe moodustiste eemaldmist, plastikaid, huule-ja keelekidade korrigeerimist jms. Eralsi pakub talle huvi hammaste transplantatsioon.

Parima ravitulemuse saavutamiseks peab oluliseks inerdistsiplinaarset planeerimist.

Kristina osutab esmaabi ka hambatraumade puhul.

Enda kohta ütleb Kristina, et töö juures võib teda iseloomustada väga kohusetundliku ja kannatlikuna.

Dr. Hinrikus on läbinud Master of Oral Implantology in Goethe University Frankfurt am Main.  Osalenud erinevatel koolitustel nii Eestis kui mujal.

Kuulub Eesti Hambaarstide Liitu

 

Dr Emma Zalevskaja

Dr Emma Zalevskaja on läbinud Tartu Ülikooli restauratiivse hambaravi residentuuri endodontia suuna ja on juureravi eriarst.

Emma on ka Eesti Endodontia Seltsi liige.

Dr Viktoria Ljutkina

Anna Muromskaja

Dr Johanna Juhanson

Dr Johanna Juhanson on sõbralik, rahuliku meelega ja oma ettevõtmistes täpne. Johanna tegeleb nii laste kui ka täiskasvanute hambaaraviga ning teostab ka fikseeritud proteetilisi lahendusi. Oma töös peab ta oluliseks ennetustööd ja ravitulemuste säilitamist, mis saab sündida vaid tänu arsti ja patsiendi vahelisele heale koostööle.

Johanna südamelähedaseks hobiks on läbi aastate olnud maalimine ja visuaalne kunst, tänu millele on ka tehtud täidised loomulikud ja esteetilised. Lisaks on Johanna õppinud Tallinna Kunstikoolis ja läbinud koolitusi ka Eesti Kunsti Akadeemias.

Pärast Tartu Ülikooli hambaravi eriala lõpetamist täiendab järjepidevalt ennast nii Eestis kui ka välismaal ja hoiab ennast kursis kõige kaasaegsemate hambaravi meetoditega.

Kuulub Eesti Hambaarstide Liitu.

Dr Nailja Idrissova

Dr Nailja Idrissova on väga sõbralik, hea huumorimeelega ja kohusetundlik. Lisaks on ta energiline,  positiivne ja kõrgelt motiveeritud inimene. Kui ta midagi ette võtab, siis teeb seda hinge ja suure pühendumisega.

Nailja selgitab alati põhjalikult ravietappe ning peab oluliseks, et patsiendil oleks hea ülevaade tehtavast tööst. Ravis on oluline arsti ja patsiendi meeskonnatöö, et ühiselt püstitatud eesmärgini jõuda.

Ta lõpetas Tartu Ülikooli hambaravi eriala 2014. aastal. Praegu spetsialiseerub kirurgiale ja implantatsioonile. Huvi pakuvad keerulisemad tarkusehammaste eemaldamised ning puuduvate hammaste asendamine implantaatidega või muude proteetiliste lahendustega.

Osutab ka esmaabi hammaste traumade korral ja on korraldanud traumateemalisi koolitusi kolleegidele. Omab kogemust hambaravi laseriga töötamisel.

Dr Idrissova on lõpetanud ortopeedilise stomatoloogia residentuuri 2018.aastal.

Tegeleb pideva enesearendamisega: koolitused Eestis ja välismaal.

Kuulub Eesti Hambaarstide Liitu.

Dr Anna Firsova

Dr Anna Firsova lõpetas Tartu Ülikooli hambaravi eriala 2012.aastal. Ta omab suurt erialast kogemust esteetilises restauratiivses hambaravis ja juureravis mikroskoobiga. Tema vastuvõtule pöörduvad nii täiskasvanud kui ka lapspatsiendid, kes vajavad abi hammaste seisukorra hindamisel, ravi ja proteesimisega.

Eriti südamelähedane teema on Anna jaoks hammaste traumatoloogia. Tema südameasjaks ja eesmärgiks on edendada Rahvusvahelise Hambatraumatoloogia Assotsiatsiooni (International Association of Dental Traumatoloy) soovitusi Eestis ning sellega vähendada hambatraumade tüsistusi patsientidel. Dr. Firsova rõhutab, et hambatrauma korral on väga olulised ja sageli määrava tähtsusega patsiendi teadmised ja esmaabitegevus sündmuskohal.

Dr Anna Firsova täiendab ennast regulaarselt osaledes loengutes ja praktilistel kursustel nii Eestis kui ka välismaal. Tema suurepärased teadmised on vajalikud ka kolleegidele – tihti suunatakse tema juurde juureravi- ja hambatraumadega patsiente ka teistest hambaravikliinikutest. Samuti viib Anna läbi  hambatraumade alaseid koolitusi teistele hambaarstidele ja tema koostatud artikleid on avaldatud erialastes ajakirjades.

Anna tegeleb lisaks hambaravile sama kirglikult ka oma hobidega – matkamise ja norra keele õppimisega. Ta valdab eesti, vene, inglise ja norra keelt.

Kuulub Eesti Hambaarstide Liitu ning Eesti Endodontia Seltsi.