Johanna Juhanson

Dr. Nailja Idrissova

Dr. Nailja Idrissova on väga sõbralik, hea huumorimeelega ja kohusetundlik. Lisaks on ta energiline,  positiivne ja kõrgelt motiveeritud inimene. Kui ta midagi ette võtab, siis teeb seda hinge ja suure pühendumisega.

Nailja selgitab alati põhjalikult ravietappe ning peab oluliseks, et patsiendil oleks hea ülevaade tehtavast tööst. Ravis on oluline arsti ja patsiendi meeskonnatöö, et ühiselt püstitatud eesmärgini jõuda.l

Ta lõpetas Tartu Ülikooli hambaravi eriala 2014.aastal. Praegu spetsialiseerub kirurgiale ja implantatsioonile. Huvi pakuvad keerulisemad tarkusehammaste eemaldamised ning puuduvate hammaste asendamine implantaatidega või muude proteetiliste lahendustega.

Osutab ka esmaabi hammaste traumade korral ja on korraldanud traumateemalisi koolitusi kolleegidele. Omab kogemust hambaravi laseriga töötamisel.

Dr.Idrissova on lõpetanud ortopeedilise stomatoloogia residentuuri 2018.aastal.

Tegeleb pideva enesearendamisega: koolitused Eestis ja välismaal.

Kuulub Eesti Hambaarstide Liitu.

Dr. Maria Sokolovski

Dr. Maria Sokolovski on eriliselt sõbralik ja hooliv hambaarst, kes ootab enda vastuvõtule nii lapsi kui ka täiskasvanuid. Kolme lapse emana mõistab ta hästi, kuidas varasemad kogemused hambaravis võivad mõjutada tulevikus hambaarsti külastusi. Seetõttu peab Maria oma töös kõige olulisemaks patsiendi kuulamist, harimist ja ennetustööd.

Isegi hammaste eemaldamine käib tema käes leebelt ja valutult!

Hambaravis on suureks eeliseks hea käsitööoskus. Dr. Sokolovski suureks kireks on keraamika ja õmblustööd – eks sellepärast ongi tema tehtud hambatäidised nii kaunid ja loomulikud!

Dr. Maria Sokolovski on praktiseeriv hambaarst alates 2005. aastast. Ta on täiendanud ennast erialaselt nii Eestis kui ka välismaal. On töötanud Inglismaal, Soomes  ja Eestis. Ta kuulub Eesti Hambaarstide Liitu.

Dr. Anna Firsova

Dr. Anna Firsova lõpetas Tartu Ülikooli hambaravi eriala 2012.aastal. Ta omab suurt erialast kogemust esteetilises restauratiivses hambaravis ja juureravis mikroskoobiga. Tema vastuvõtule pöörduvad nii täiskasvanud kui ka lapspatsiendid, kes vajavad abi hammaste seisukorra hindamisel, ravi ja proteesimisega.

Eriti südamelähedane teema on Anna jaoks hammaste traumatoloogia. Tema südameasjaks ja eesmärgiks on edendada Rahvuvahelise Hambatraumatoloogia Assotsiatsiooni (International Association of Dental Traumatoloy) soovitusi Eestis ning sellega vähendada hambatraumade tüsistusi patsientidel. Dr. Firsova rõhutab, et hambatrauma korral on väga olulised ja sageli määrava tähtsusega patsiendi teadmised ja esmaabitegevus sündmuskohal.

Dr. Anna Firsova täiendab ennast regulaarselt osaledes loengutes ja praktilistel kursustel nii Eestis kui ka välismaal. Tema suurepärased teadmised on vajalikud ka kolleegidele – tihti suunatakse tema juurde juureravi- ja hambatraumadega patsiente ka teistest hambaravikliinikutest. Samuti viib Anna läbi  hambatraumade alaseid koolitusi teistele hambaarstidele ja tema koostatud artikleid on avaldatud erialastes ajakirjades.

Anna tegeleb lisaks hambaravile sama kirglikult ka oma hobidega – matkamise ja norra keele õppimisega. Ta valdab eesti, vene, inglise ja norra keelt.

Kuulub Eesti Hambaarstide Liitu ning Eesti Endodontia Seltsi.

Dr. Kairi Kiudsoo

Dr. Kairi Kiudsoo tegeleb hammaste seisukorra hindamise, ravi ja proteesimisega.

Ta peab väga oluliseks suhtlust patsiendiga, et selgitada patsiendi hammaste murekohti, vajalikku ravi ja lahenduste järjekorda. Peab vajalikuks jagada just individuaalseid soovitusi suuhügieeni kohta, sest siis tõuseb motivatsioon paremini hammaste tervise eest hoolitseda.

Kairi teeb tööd südame ja vastutustundega. Usaldades oma oskusi ja kogemusi püüab leida alati parima ravi, mis lähtub patsiendi suutervise huvidest, võttes arvesse tema vajadusi, soove ning võimalusi. Tähtis on usaldus ja mõistmine arsti ja patsiendi vahel.

Dr. Kairi Kiudsoo väärtustab täiendõpet ja interdistsiplinaarset hambaravi. Koostöö tagab parima ravitulemuse. Talle pakub rahulolu töötamine kollektiivis, kus saab teha koostööd väga heade spetsialistidega ja kus kogu meeskond on üksteisele toeks.

Dr. Kadri Kaldvee

Dr. KADRI KALDVEE on arst-resident. Pärast Tartu Ülikooli hambaarstiõppe läbimist jätkab ta õpinguid restauratiivse hambaravi residentuuris juureravi erialal.  Kadri on oma erialale väga pühendunud. Teda iseloomustab põhjalikkus, hea suhtlemisoskus ja õpihimu.

Kadri naudib oma töö juures kõige enam selle vahedusrikkust, pidevat arenguvõimalust ja uusi väljakutseid. Hambaravi mikroskoop on tema igapäevaseks töövahendiks.

Dr. Kaldvee kuulub Eesti Hambaarstide Liitu ja Eesti Endodontia Seltsi.

Dr. Kreete Teng

Dr. Kreete Teng on suure südame ja lahke olemisega hambaraviarst nii täiskasvanutele kui ka lastele. Viimastel aastatel on ta rohkem keskendunud juureravile läbi hambaravimikroskoobi.

Kreete on pärit Viljandist, kooliajal elanud ja õppinud Soomes, Eestis ja ka imelises Brasiilias. Tema lemmikhobiks on kokkamine, korraldades väikestele seltskondadele koduõhtusööke.

Kreete täiendab end pidevalt erialaliselt ning hoiab ennast kursis kõige uuemate suundadega hambaravi valdkonnas. Hindab hambaravi osana patsiendiga suhtlemist ning selgitamist.

Kuulub Eesti Hambaarstide Liitu.

Dr. Ištvan Lakatoš

Dr. Ištvan Lakatoš on spetsialiseerunud hammaste esteetika ja funktsiooni taastamisele,
kasutades kompleksseid kirurgilisi, parodontoloogilisi ja proteetilisi lahendusi.
Dr.Lakatoš peab oluliseks interdistsiplinaarset hambaravi, sest väga heade spetsialistide koostöö tagabki patsiendile parima ravitulemuse.
Keskendub hammaskonna taastamisele nii parodontoloogiliselt kui kirurgiliselt. Regeneratsioon on tema kirg. Puuduvaid hambaid on võimalik implantaatidega asendada, kuid see vajab head planeerimist ja ettevalmistust. Olukorra õige hindamine ja vastavate kirurgiliste menetluste valimine on edu valem.
Pärast Tartu Ülikooli hambaravi eriala lõpetamist täiendab järjepidevalt ennast nii Eestis kui ka välismaal.
Kuulub Eesti Hambaarstide Liitu.

Dr Artur Zhelnov

Dr. Artur Zhelnov on Spetsialiseerunud parodontoloogiale ja kirurgiale. Ta on kõrgelt hinnatud igemeravi erialaspetsialt oma kolleegide seas, kes suunavad talle patsiente ka teistest kliinikutest.

Dr. Zhelnovile on oluline koolitada oma patsiente suutervise eest õigesti hoolitsema. Ta on äärmiselt põhjalik oma töös ning soovib, et tema saavutatud ravitulemus jääks püsima, seetõttu teeb ta suurepärast selgitustööd koduse suuhügieeni meetodite osas. Iga patsient individuaalselt saab just talle kõige sobivamad õpetused kaasa ning regulaarne kontroll ja järjepidevus annavad oodatud tulemusi!

Pärast Tartu Ülikooli hambaravi eriala lõpetamist on Artur järjepidevalt ennast täiendanud nii Eestis kui ka välismaal. Kuulub Eesti Hambaarstide Liitu.