Dr Kristina Hinrikus

Dr Emma Zalevskaja

Dr Emma Zalevskaja on läbinud Tartu Ülikooli restauratiivse hambaravi residentuuri endodontia suuna ja on juureravi eriarst.

Emma on ka Eesti Endodontia Seltsi liige.

Dr Nazar Sutco

Dr Nazar Sutco on 8-aastase töökogemusega oma tööle väga pühendunud hambaarst. Läbi kvaliteetse teeninduse soovib ta oma patsientidele pakkuda alati parimat. Ta on oskuslik meeskonnamängija, kes mõistab erinevate hambaravi valdkondade ja arstide koostöö olulisust parima ravitulemuse saavutamiseks. Sama eesmärki kannab ka tema kirg viia end kurssi uute ravimeetodite ja tehnikatega. Nazar on arst, kelle kätesse võib end alati usaldada.

Dr Viktoria Ljutkina

Anna Muromskaja

Dr Johanna Juhanson

Dr Johanna Juhanson on sõbralik, rahuliku meelega ja oma ettevõtmistes täpne. Johanna tegeleb nii laste kui ka täiskasvanute hambaaraviga ning teostab ka fikseeritud proteetilisi lahendusi. Oma töös peab ta oluliseks ennetustööd ja ravitulemuste säilitamist, mis saab sündida vaid tänu arsti ja patsiendi vahelise hea koostöö.

Johanna südamelähedaseks hobiks on läbi aastate olnud maalimine ja visuaalne kunst, tänu millele on ka tehtud täidised loomulikud ja esteetilised. Lisaks on Johanna õppinud Tallinna Kunstikooli ja läbinud koolitusi ka Eesti Kunsti Akadeemias.

Pärast Tartu Ülikooli hambaravi eriala lõpetamist täiendab järjepidevalt ennast nii Eestis kui ka välismaal ja hoiab ennast kursis kõige kaasaegsemate hambaravi meetoditega.

Kuulub Eesti Hambaarstide Liitu.

Dr Nailja Idrissova

Dr Nailja Idrissova on väga sõbralik, hea huumorimeelega ja kohusetundlik. Lisaks on ta energiline,  positiivne ja kõrgelt motiveeritud inimene. Kui ta midagi ette võtab, siis teeb seda hinge ja suure pühendumisega.

Nailja selgitab alati põhjalikult ravietappe ning peab oluliseks, et patsiendil oleks hea ülevaade tehtavast tööst. Ravis on oluline arsti ja patsiendi meeskonnatöö, et ühiselt püstitatud eesmärgini jõuda.l

Ta lõpetas Tartu Ülikooli hambaravi eriala 2014.aastal. Praegu spetsialiseerub kirurgiale ja implantatsioonile. Huvi pakuvad keerulisemad tarkusehammaste eemaldamised ning puuduvate hammaste asendamine implantaatidega või muude proteetiliste lahendustega.

Osutab ka esmaabi hammaste traumade korral ja on korraldanud traumateemalisi koolitusi kolleegidele. Omab kogemust hambaravi laseriga töötamisel.

Dr Idrissova on lõpetanud ortopeedilise stomatoloogia residentuuri 2018.aastal.

Tegeleb pideva enesearendamisega: koolitused Eestis ja välismaal.

Kuulub Eesti Hambaarstide Liitu.

Dr Maria Sokolovski

Dr Maria Sokolovski on eriliselt sõbralik ja hooliv hambaarst, kes ootab enda vastuvõtule nii lapsi kui ka täiskasvanuid. Kolme lapse emana mõistab ta hästi, kuidas varasemad kogemused hambaravis võivad mõjutada tulevikus hambaarsti külastusi. Seetõttu peab Maria oma töös kõige olulisemaks patsiendi kuulamist, harimist ja ennetustööd.

Isegi hammaste eemaldamine käib tema käes leebelt ja valutult!

Hambaravis on suureks eeliseks hea käsitööoskus. Dr. Sokolovski suureks kireks on keraamika ja õmblustööd – eks sellepärast ongi tema tehtud hambatäidised nii kaunid ja loomulikud!

Dr Maria Sokolovski on praktiseeriv hambaarst alates 2005. aastast. Ta on täiendanud ennast erialaselt nii Eestis kui ka välismaal. On töötanud Inglismaal, Soomes  ja Eestis. Ta kuulub Eesti Hambaarstide Liitu.

Dr Anna Firsova

Dr Anna Firsova lõpetas Tartu Ülikooli hambaravi eriala 2012.aastal. Ta omab suurt erialast kogemust esteetilises restauratiivses hambaravis ja juureravis mikroskoobiga. Tema vastuvõtule pöörduvad nii täiskasvanud kui ka lapspatsiendid, kes vajavad abi hammaste seisukorra hindamisel, ravi ja proteesimisega.

Eriti südamelähedane teema on Anna jaoks hammaste traumatoloogia. Tema südameasjaks ja eesmärgiks on edendada Rahvusvahelise Hambatraumatoloogia Assotsiatsiooni (International Association of Dental Traumatoloy) soovitusi Eestis ning sellega vähendada hambatraumade tüsistusi patsientidel. Dr. Firsova rõhutab, et hambatrauma korral on väga olulised ja sageli määrava tähtsusega patsiendi teadmised ja esmaabitegevus sündmuskohal.

Dr Anna Firsova täiendab ennast regulaarselt osaledes loengutes ja praktilistel kursustel nii Eestis kui ka välismaal. Tema suurepärased teadmised on vajalikud ka kolleegidele – tihti suunatakse tema juurde juureravi- ja hambatraumadega patsiente ka teistest hambaravikliinikutest. Samuti viib Anna läbi  hambatraumade alaseid koolitusi teistele hambaarstidele ja tema koostatud artikleid on avaldatud erialastes ajakirjades.

Anna tegeleb lisaks hambaravile sama kirglikult ka oma hobidega – matkamise ja norra keele õppimisega. Ta valdab eesti, vene, inglise ja norra keelt.

Kuulub Eesti Hambaarstide Liitu ning Eesti Endodontia Seltsi.