Tehtud tööd

Meespatsient 36 -aastane

Naispatsient 58 -aastane