Proteesimine

Patsiendi puuduvate hammaste asendamiseks või esteetilise seisundi parandamiseks on erinevaid võimalusi. Olenevalt olukorrast ja patsiendi meditsiinilisest näidustusest saame valmistada kas suhu kinnitatavaid või suust eemaldatavad proteese.

Suhu kinnitatavad proteesid

 • Hambakroonide ja -sildade valmistamiseks on, olenevalt vajadusest, võimalus valida erinevaid materjale.
 • Laminaadid – hammastele kleebitavad õhukesed portselanist katted hambarea väljanägemise ühtlustamiseks või parandamiseks värvimuutuste vms esteetilise probleemi korral.
 • Hambakroon – tehiskroon, mis kinnitatakse katteks oma hamba kahjustada saanud krooniosale.
 • Sildprotees – hambakaarel puuduvate hammaste kohale valmistatud kunsthammaste rida, mis kinnitatakse kõrvalasuvate hambakroonide külge.
 • Panus – laboris valmistatud hambatäidis, mis taastab kõige paremini ravitava hamba kuju ning täidab väga täpselt hamba kõvade kudede suuremad defektid. Panustega saab parimal viisil taastada ka kontaktpunktid hammaste vahel, mis on oluline mälumisrõhu ühtlaseks jaotamiseks.
 • Implantaatidele kinnituvad kroonid, sildproteesid ja plaatproteesid.
 • Implantaatidele saab valmistada nii üksikuid hambakroone kui sildproteese. Võimalik on taastada ka terveid hambaridu või kinnitada implantaatidest tugipostidele äravõetavaid proteese. Eriti soovitatavad on implantaadid juhtudel, kui puuduvad üksikud hambad. Siis ei pea proteeshamba suhu kinnitamiseks lihvima naaberhambaid, mida muidu oleks nt kolmeosalise sildproteesi suhu kinnitamisel vaja teha. Implantaatide abil on hea kinnitada ka totaalproteese, nad on suureks abiks ning tagavad patsiendile oluliselt suurema mugavuse ja kindlustunde.
 • Implantaatidest kasutame vaid tunnustatud tootjate väga head kliinilist ja teaduslikku tuge omavaid implantaadisüsteeme.

Suust eemaldatavad proteesid

 • Totaalproteesid – sellisel juhul on asendatud kõik hambad kas üla- või alalõuas või siis mõlemas lõualuus. Proteesid valmistatakse sobivast materjalist ning need kinnituvad vaakumi abiga suulaele ja luuharjadele. Täiesti hambutu lõualuu puhul on proteesi kinnitamine keerulisem. Proteesi suus hoidmine, rääkimine ja sellega söömine vajab harjutamist ja uue olukorraga harjumine veidi aega.
 • Et proteesid paremini suus püsiksid, saab neid kinnitada ka implantaatide abil.
 • Osalised proteesid – sellisel juhul on asendatud ainult mõned puuduvad hambad. Valmistatakse kas akrüül– või muust materjalist või siis metallist valatud karkassile (nn. tugibüügelproteesid). Metallikarkassi kasutamine võimaldab proteesi valmistada tugevamana, kuid seejuures väiksemate mõõtmetega ja õhemana ning proteesi kandmine on mugavam. Aga alati ei saa valmistada tugibüügelproteesi ja igasse suhu ei pruugi nad sobida (kas siis oma hammaste nihkumise või lõualuu kuju vms põhjusel).

Hambaproteeside valmistamine on aega ja kannatust nõudev protsess, mis eeldab patsiendi, arsti ja hambatehniku väga head koostööd. Proteesid ei ole mõeldud kestma igavesti ja vajavad uuendamist kui muutub suuõõne seisund.