Haigekassa

Tõnismäe Hambaravil on sõlmitud haigekassaga nii proteesihüvitise leping kui ka täiskasvanute hambaravihüvitise leping.

Proteesihüvitis:

Alates 1. juulist 2017 on hambaproteeside hüvitise summa kolmeks aastaks 260 eurot.

Proteesihüvitist on õigus saada ravikindlustatud

  • pensionäridel, kellel on riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel määratud töövõimetuspension või vanaduspension
  • osalise või puuduva töövõimega inimestel
  • üle 63-aastastel inimestel

Soodustuse summa arvestatakse alati raviarvelt maha kohe hambaarsti juures maksmise hetkel. Inimene ei pea ise täitma ega esitama haigekassale ega arstile ühtegi avaldust või muud dokumenti.

Vaata lähemalt proteesihüvitisest: https://www.haigekassa.ee/hambaravi/patsiendile/hambaproteeside-huvitis

Täiskasvanute hambaravihüvitis:

Alates 1. jaanuarist 2018 saavad kõik

  • täiskasvanud ravikindlustusega inimesed aastas 40 eurot hambaravihüvitist, kusjuures patsient ise tasub vähemalt 50% arvest.
  • lapseootel naised ja alla üheaastaste laste emad hambaravihüvitist kuni 85 eurot aastas, kusjuures patsient ise tasub vähemalt 15% arvest.
  • Vanadus- ja töövõimetuspensionärid, osalise või puuduva töövõimega inimesed ja üle 63 aastased eakad saavad hambaravi jaoks hüvitist 85 eurot aastas, kusjuures patsient tasub ise vähemalt 15% arvest.
  • suurenenud hambaravi vajadusega patsiendid hüvitist kuni 85 eurot aastas, kusjuures patsient  tasub vähemalt 15% arvest ise.

https://www.haigekassa.ee/hambaravi/patsiendile/hambaravihuvitis

Tõnismäe Hambaravis on ka haigekassa lepingupartner laste hambaravis. Kõik lapsed kuni 19 aastaseks saamiseni saavad hambaravi tasuta, ehk nende ravi eest tasub haigekassa. Ootame kõiki lapsi vastuvõtule, sest terved hambad on väga olulised ja ka hammaste tervise eest seismine algab juba lapseeas.

https://www.haigekassa.ee/laste-hambaravi