Dr Anna Firsova

HAMBARAVI, HAMBATRAUMAD, JUURERAVI MIKROSKOOBIGA, PROTEESIMINE, LASTE HAMBARAVI

Dr Anna Firsova lõpetas Tartu Ülikooli hambaravi eriala 2012.aastal. Ta omab suurt erialast kogemust esteetilises restauratiivses hambaravis ja juureravis mikroskoobiga. Tema vastuvõtule pöörduvad nii täiskasvanud kui ka lapspatsiendid, kes vajavad abi hammaste seisukorra hindamisel, ravi ja proteesimisega.

Eriti südamelähedane teema on Anna jaoks hammaste traumatoloogia. Tema südameasjaks ja eesmärgiks on edendada Rahvusvahelise Hambatraumatoloogia Assotsiatsiooni (International Association of Dental Traumatoloy) soovitusi Eestis ning sellega vähendada hambatraumade tüsistusi patsientidel. Dr. Firsova rõhutab, et hambatrauma korral on väga olulised ja sageli määrava tähtsusega patsiendi teadmised ja esmaabitegevus sündmuskohal.

Dr Anna Firsova täiendab ennast regulaarselt osaledes loengutes ja praktilistel kursustel nii Eestis kui ka välismaal. Tema suurepärased teadmised on vajalikud ka kolleegidele – tihti suunatakse tema juurde juureravi- ja hambatraumadega patsiente ka teistest hambaravikliinikutest. Samuti viib Anna läbi  hambatraumade alaseid koolitusi teistele hambaarstidele ja tema koostatud artikleid on avaldatud erialastes ajakirjades.

Anna tegeleb lisaks hambaravile sama kirglikult ka oma hobidega – matkamise ja norra keele õppimisega. Ta valdab eesti, vene, inglise ja norra keelt.

Kuulub Eesti Hambaarstide Liitu ning Eesti Endodontia Seltsi.

Tagasi

Haridus

1994-2006 Peipsi Gümnaasium

2007-2012 Tartu Ülikooli Arstiteaduskond, Hambaarstiteadus

Töökäik

2012- ja praegu Tallinna Hambapolikliinik

2019- 2021 Parodontalia Hambakliinik

2022- ja praegu Tõnismäe Hambaravi

Kuulumine erialaorganisatsioonidesse

Eesti Endodontia Selts

Eesti Hambaarstide Liit

Publikatsioonid

2020 (veebruar) ravijuhtum ajakirjas „Hambaarst“ „Apikaalse periodontiidi ravi avatud juuretipuga hambal“.

2020 (oktoober) Artikkel ajakirjas „Hambaarst“ – „Jälgimise roll jäävhammaste traumajuhtumite käsitlemises“.

Osalemine koolitusel lektorina

14.08.2020 (2t loeng) Hambatraumade endodontiline ravi. Parodontalia hambakliinik.

02.10.2020 (1,5t loeng) Jäävhamba trauma: endodontiline ravi ja jälgimine. Tallinna Hambapolikliinik.

13.11.2021 (1,5t web loeng) Hambatraumad ja nende esmaabi. EHÜL Sügiskonverents.

08.01.2022  (4t loeng) Hambatraumad ja nende esmaabi. Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli hambaraviassistendi õpilastele.

Läbitud täiendkoolitused

29.11.2012 Today vs the Future. Modern and future technologies.

12.10.2012 Endokonverents

01.02.2013 Parodondi patoloogiaga patsiendi interdistsiplinaarne ravi

26.04.2013 Periodontaal-regeneratiivne kirurgia

13.05.2013 Praktiline esmaabi hambaarstidele

22.08.2013 EHP 2013 eelkursus: Juureravi vs Implantaat. Hamba säilitamise kriteeriumid

23.08.2013 Eesti Hambaarstide Päevad 2013

25.10.2013 Sügiskonverents-näitus. Uudne lähenemine juurekanali instrumenteerimisel. Kuum-vertikaalkondensatsioon. Sündinud meistriks. Sonicare vs. roteeruv hambahari.

08.11.2013 Conference 32- Annual Nordic Interdisciplinary Dentistry Conference

14.11.2013 Perfection in dentistry. World Leaders’ Aims and Achievements

18.11.2013 Kiirguskaitse põhialused

13.02.2014 Endodontistilt hambaarstile

22.02.2014 From Endodontics to restauration

23.05.2014 The paradigm of restorative dentistry: direct techniques for anter & poster dentition.

02.06.2014 Hammaste valgendamise põhimõtted ja vastused tekkinud küsimustele. Teadlikkus ja tasakaal: patsiendi soovid ja hambavajadused

31.10.2014 Parodontoloogia Loengupäev

06.03.2015 EndoFrost. Loengupäev endodontistilt hambaarstile

19.03.2015 Tööheaolu ja vaimse tervise toetamine hambaravis

28.08.2015 Eesti Hambaarstide Päevad 2015

09.10.2015 Storm Italiano in Tallinn- 3M ESPE konverents 2015

11.03.2016 EndoFrost vs EndoMelt- esimene debati-stiilis konverents Eestis

29.08.2018 EHP 2018 eelkursus: Uudsed tehnoloogilised lahendused juurekanalite kujundamisel ja täitmisel (dr Filippo Santarcangelo, ITA)

30.08.2018 Eesti Hambaarstide Päevad 2018

23.11.2018 Endokonverents (dr De Deus, dr Buśauskas, dr Vasiliauskaite, dr Veiko Vengerfeldt) – korraldaja ProDent OÜ

24.11.2018 Praktiline kursus: Juurekanali retsiprokeeriv kujundamine ja lihtsad obturatsioonitehnikad (Prof. Gustavo de Deus) – korraldaja ProDent

30.11.2018 EHL loengupäev, 30. november 2018 KUMUs

06.12.2018 Positiivne mõtlemine- Endo

20.04.2019 Kevadkonverents 2019, korraldaja Eesti Hambaarstiüliõpilaste Liit

25.04.2019 Endodontiast restauratsioonini (prof Veiko Vengerfeldt), korraldaja Magnum Dental OÜ

13.05.2019 3D koonusröntgen täienduskoolitus (dr Anna-Kaisa Antalainen-Vainu), korraldaja Parodontalia OÜ

24.05.2019 Eesti Endodontia Seltsi Kevadine loengupäev “Hambatraumad – kaasaegne käsitlus“ (dr Marga Ree), korraldaja EES

12.09.2019 Vienna calling – experience the sound of Endodontology 19th Biennial ESE Congress

21.03.2020 Usaldusväärne adhesiivse endo-restauratiivse ravi kontseptsioon-dr Daniel Černý, korraldaja Eesti Endodontia Selts

12.09.2020 Juurekanalite ümberravi ja murdunud instrumentide eemaldamise kunst, dr. Yoshi Terauchi, korraldaja Dental Education OÜ

30.10.2021 Castellucci Endo Day, Arnaldo Castellucci, korraldaja Dental Education OÜ

13.11.2021 Eesti Hambaarstiüliõpilaste Liidu Sügiskonverents 2021